SENIŇ ÜSTÜNLIGIŇ BAŞY!

START UP TASLAMA – MEN TELEKEÇI

ÄDIM 1

TAGLYM

■ taglymyň beýany

■ taslamanyň gysgaça beýany

■ işewürlik proseslerini kesgitlemek

■ ösüş strategiýasynyň gurluşy  

ÄDIM 2

AKSELERATOR

■ talaplygy doldurmak

■ taslamanyň bilermenler tarapyndan bahalandyrylmagy

■ işewürligiň ösüşi boýunça treningler

■ işewürlik meýilnamasyny düzmekde goldaw

■ maýa goýumlary gözlemek  

ÄDIM 3

IŞEWÜRLIK

■ täze kompaniýany döretmek

■ prosesleri düzmek

■ işewürligi işe girizmek

■ işewürligi goldamak  

«MEN – TELEKEÇI»

PROGRAMMASY NÄHILI MÜMKINÇILIKLERI BERÝÄR 

«MEN – TELEKEÇI» START UP-a GATNAŞMAKLYK – BU:

Taglymy durmuşa geçirmek


Maýadarlary gözlemek


Başarnyklary kämilleşdirmek


Networking


TALAPLYGY ÝÜKLE
ONY DOLDUR
WE BIZIŇ ELEKTRON
SALGYMYZA UGRAT  


Talaplygy ýüklemek
salam@mentelekechi.com